Back office

Betekenis: Back office

De back office is het deel van een organisatie dat zich bezighoudt met administratieve processen en waar geen klantcontact plaatsvindt. Behalve administratieve taken worden vaak ook productontwikkeling, productie, distributie en management wel tot de back office gerekend.

Het begrip back office is afgeleid van de traditionele indeling van bedrijfsgebouwen, waar klantcontact (de front office) aan de voorkant plaatsvindt en ondersteunende afdelingen aan de achterkant zijn gesitueerd. Back offices kunnen echter ook op andere vestigingen zijn ondergebracht of zelfs (gedeeltelijk) worden uitbesteed, al dan niet in het buitenland. Met de opkomst van e-commerce wordt een steeds groter deel van veel bedrijven vanuit de back office gerund.

De diverse processen van de back office worden vaak gefaciliteerd door centrale backofficesystemen, ict-applicaties rondom een database waarin klantgegevens, bestellingen, facturen, planningen en jaarrapporten worden opgeslagen.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]