Front office

Betekenis: Front office

De front office is het deel van een organisatie dat zich bezighoudt met klantcontact. Een front office kan bestaan uit een fysieke winkel of klantenbalie, een afdeling die telefonisch of via internet contact met klanten onderhoudt en eventueel ook uit vertegenwoordigers die klanten bezoeken.

Het begrip front office is afgeleid van de traditionele indeling van bedrijfsgebouwen, waar klantcontact aan de voorkant plaatsvindt en ondersteunende afdelingen (de back office) aan de achterkant zijn gesitueerd. Beide zijden van een organisatie hoeven zich echter niet fysiek op dezelfde locatie te bevinden.

De front office en back office zijn vaak met elkaar verbonden door toegang of koppeling van kassa- en ordersystemen aan centrale backofficesystemen, ict-applicaties rondom een database waarin klantgegevens, bestellingen, facturen, planningen en jaarrapporten worden opgeslagen.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]