Top-level domain

Betekenis: Top-level domain

Ook wel: TLD of topleveldomein

Een top-level domein (TLD) is een domeinnaam op het internet op het hoogste niveau van het DNS-systeem. Bekende top-level domains zijn .com, .org, .nl en .be. Binnen topleveldomeinen worden unieke domeinnamen uitgegeven door beherende organisaties die zijn aangewezen door IANA, onderdeel van ICANN. Topleveldomeinnamen maken het onder meer mogelijk om websites op te vragen en e-mailadressen aan te maken en te gebruiken.

Na het succesvol claimen van een unieke naam binnen een topleveldomein kan de eigenaar via het DNS-systeem aangeven naar welke server(s) de domeinnaam moet verwijzen. Onder een domeinnaam kunnen door de eigenaar desgewenst onbeperkt subdomeinen worden aangemaakt, welke naar wens kunnen verwijzen naar andere server(s) en/of aparte sites.

Verschillen tussen TLD’s

De term top-level domain slaat officieel alleen op de extensie. In de praktijk worden met het begrip ook wel domeinnamen bedoeld die binnen een topleveldomein worden geregistreerd. Feitelijk zijn dit second-level domains.

Top-level domains zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Het bekendste en belangrijkste onderscheid is dat tussen generic top-level domains (gTLD, generieke internationale domeinnamen van tenminste drie karakters) en country-code top-level domains (ccTLD, domeinnamen met een extensie van twee karakters bestemd voor een bepaald land of gebied). Daarnaast bestaan er enkele speciale topleveldomeinen voor technische doeleinden, zoals test en localhost.

Beschikbare domeinnamen

Dat binnen een top-level domain elke naam maar één keer kan worden vastgelegd betekent dat populaire en interessante domeinnamen schaars zijn. Lange tijd beperkte de mogelijkheid om domeinnamen te registreren zich tot een beperkt aantal gTLD’s en ccTLD’s. Sinds 2011 is het mogelijk om zelf een aanvraag in te dienen om een nieuw TLD te mogen beheren. Dit heeft geleid tot de komst van vele nieuwe TLD’s beheerd door of namens overheden (zoals .frl en .vlaanderen) en bedrijven (zoals .biz, .aero en .google).

Bij sommige TLD’s worden domeinnamen onderverdeeld in verschillende categorieën. Het Verenigd Koninkrijk kent binnen het .uk-domein bijvoorbeeld aparte uitgangen voor bedrijven (.co.uk) en overheidsorganisaties (.org.uk).

Aan TLD’s kunnen speciale voorwaarden verbonden zijn. Zo kunnen beschermde of aanstootgevende namen worden uitgesloten van registratie. Sommige extensies voorbehouden aan bepaalde soorten instellingen, zoals onderwijs (.edu) en overheden (.gov). Het gebruik hiervan beperkt zich voornamelijk tot de Verenigde Staten.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency