Fotoshoppen

Betekenis: Fotoshoppen

Ook wel: photoshoppen

Fotoshoppen is het bewerken van digitaal beeldmateriaal (meestal foto’s) met een computerprogamma. Het werkwoord is afgeleid van het populaire grafische programma Adobe Photoshop.

Het kan slaan op algemeen gebruik van beeldbewerkingsprogramma’s, maar doorgaans wordt hiermee het bewerken van foto’s bedoeld met als doel om elementen te verwijderen, toevoegen of veranderen. Oftewel een vergaande vorm van retoucheren bedoeld om beelden mooier te maken, onderdelen te verhullen of anderszins een beeld te creëren dat niet echt is.

Fotoshoppen kan ook met minder serieuze bedoelingen gebeuren. Bijvoorbeeld om parodieën te creëren die zich als memes verspreiden op het internet en sociale media.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]