Adres

Betekenis: Adres

Ook wel: adresgegevens

Een adres is een fysieke of administratieve locatie waar een persoon of organisatie gevestigd is of waar communicatie kan worden ontvangen.

Woonadres, vestigingsadres en postadres

Met een adres kan bijvoorbeeld de plek van een woning of bedrijfsgebouw worden aangeduid. Een straatnaam en huisnummer maken het mogelijk om het adres te vinden en er poststukken naar toe te sturen. In Nederland en de meeste andere landen worden adressen voorzien van een postcode, om de verwerking en verspreiding van post te vereenvoudigen. Iemands naam, adres en  woonplaats vormen samen de NAW-gegevens.

Sommige mensen en bedrijven hebben een speciaal postadres, dat afwijkt van het adres waar ze verblijven. Vooral bedrijven maken gebruik van een postbus, een centraal postadres dat wordt aangeboden door het postbedrijf.

Digitale adressen

Ook virtuele locaties kunnen worden aangeduid met een adres. Bekende voorbeelden hiervan zijn het e-mailadres, dat kan worden gebruikt om e-mailberichten te verzenden en ontvangen, en het webadres en domeinnamen, waarmee webpagina’s op het internet kunnen worden bezocht.

Zonder dat we het merken wordt in de digitale wereld met veel meer soorten adressen gewerkt. Doorgaans dienen deze adressen om apparaten met elkaar te laten communiceren (zoals een IP-adres) of de locatie aan te duiden waar informatie is opgeslagen (een geheugenadres). Volgens deze technische definitie kan ook een telefoonnummer gezien worden als een adres.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]