Netiquette

Betekenis: Netiquette

Ook wel: nettiquette of online etiquette

Netiquette (of nettiquette) is een samentrekking van de woorden ‘netwerk’ en ‘etiquette’. Het begrip slaat op ongeschreven en geschreven regels gericht op de techniek en het gebruik van communicatie via internet.

Net zoals er in het dagelijkse ‘offline’ leven bepaalde gedragsregels (etiquette) bestaan, kent ook het internet zo zijn do’s en dont’s. Veel van deze goede gebruiken zijn ingegeven door de beperkingen van digitale communicatie. Ze bevorderen een passende en effectieve communicatie en helpen misverstanden voorkomen.

De gedragsregels van netiquette worden door de ‘online community‘ bepaald en in stand gehouden. Regels en conventies kunnen met de tijd veranderen en kunnen verschillend zijn afhankelijk van waar je je op het internet begeeft.

Voorbeelden van netiquette

Een belangrijk deel van nettiquette draait om de houding ten opzichte van andere gebruikers. Zo is het van belang om je te realiseren dat communicatie via computers beperkingen met zich meebrengt en dat je communiceert met mensen, met hun elk hun eigen belevingen en karaktereigenschappen. Humor en bepaalde nuances kunnen makkelijk verkeerd worden begrepen.

Doordat je elkaar doorgaans niet ziet ontbreken expressie en lichaamstaal , waardoor boodschappen makkelijk anders kunnen worden uitgelegd. Het is belangrijk om goed na te denken voor je deelt wat je denkt, vindt en voelt. Terughoudendheid is aan te raden, zeker bij het voeren van een discussie en wanneer je anderen op fouten wijst of tegenspreekt. Door het ontbreken van directe interactie kunnen misverstanden makkelijk escaleren.

De meeste omgangsregels die in het dagelijkse omgang met anderen van toepassing zijn, gelden ook online.  Een vriendelijke en respectvolle houding waarbij je mensen altijd het voordeel van de twijfel geeft bevordert niet alleen de sfeer maar voorkomt ook onnodige ergernissen.

Respecteer elkaars meningen, tijd en privacy en maak geen misbruik van macht.

E-mailetiquette

Specifieke aandacht verdienen e-mail en andere digitale berichten. Hierbij gelden in beginsel dezelfde regels als voor (formele) schriftelijke communicatie. Dat betekent onder meer dat berichten een onderwerp, aanhef en handtekening bevatten. Berichten dienen bondig en duidelijk te zijn.

Bij e-mails verdient het aanbeveling om op de juiste wijze om te gaan met de velden Aan, CC en BCC. In de Aan worden ontvangers geplaatst waarvoor het bericht direct is bestemd. In de CC worden ontvangers geplaatst die het bericht ter info dienen te ontvangen, maar waarvan geen reactie wordt verwacht. In de BCC worden ten slotte ontvangers geplaatst die het bericht ter info dienen te ontvangen, maar waarvan hun naam en/of e-mailadres niet gedeeld hoeft te worden met de overige ontvangers.

Binnen een e-mailwisseling is het prettig om bij onder elke reactie de voorgaande berichten te laten staan, zodat duidelijk is waarop wordt gereageerd. Bij een reactie wordt het onderwerp behouden en voorafgegaan door de aanduiding “RE:”. Bij het doorsturen van een e-mail wordt er “FW:” voor het onderwerp geplaatst om aan te geven dat het een doorgestuurd bericht betreft.

Binnen e-mailetiquette werd het versturen van ongewenste e-mails (spam) al als not done beschouwd voordat dit wettelijk aan banden werd gelegd.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency