Cookiewet

Betekenis: Cookiewet

Ook wel: cookiebepaling

In 2012 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die, gebaseerd op Europese richtlijnen, voorschrijft dat websites alleen gebruik mogen maken van cookies als de bezoeker hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Cookies vallen als gevolg van deze wetgeving als persoonsgegeven onder de privacywet.

Belangrijkste doel is tegen te gaan dat ongevraagd profielen worden opgebouwd rond internetgebruikers. Bezoekers hebben het recht om anoniem te blijven, zonder te kunnen worden gevolgd voor marketingdoeleinden.

De cookiewetgeving is vanwege de implicaties voor websites en bezoekers niet onomstreden.

De EU-richtlijn met betrekking tot cookies schrijft voor dat deze alleen geplaatst mogen worden met toestemming van de gebruiker. De meeste lidstaten hebben dit in hun wetgeving uitgelegd als ‘impliciete toestemming’, zodat websites hun bezoekers moeten informeren over hoe zij cookies gebruiken en de mogelijkheid bieden deze uit te schakelen. Zo moeten mensen de keuze hebben of zij wel of niet gevolgd willen kunnen worden over het web.

In Nederland maken de regels rondom het gebruik van cookies deel uit van de Telecommunicatiewet. Ondanks de veelgebruikte term cookiewet is er dus geen speciale wet alleen voor cookies. Artikel 11.7a van deze wet staat bekend als de cookiebepaling. In het artikel wordt tevens verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De wijze waarop de richtlijn in Nederland is geïmplementeerd heeft echter als gevolg dat het gebruik van cookies feitelijk is verboden zo lang de bezoeker geen toestemming heeft gegeven. Overigens wordt nog wel gebruik gemaakt tussen ’technische cookies’ en ‘algemene cookies’, waarbij voor een technische cookie voor bijvoorbeeld het registreren van een winkelwagentje geen toestemming noodzakelijk is.

Voor veel websites heeft de cookiewet grote gevolgen. Zij gebruiken cookies onder meer voor webanalyse. Zonder cookies is het vrijwel mogelijk om unieke bezoekers te onderscheiden en bezoekersgedrag te analyseren om de website te verbeteren. Ook maken online advertenties vaak gebruik van cookies.

De handhaving van de cookiewet is in handen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen OPTA), die bij overtreding boetes kan opleggen.

Cookiemuur

Veel websites hebben daarom in reactie op de cookiewet een zogenaamde cookiemuur opgetrokken. De bezoeker krijgt pas toegang tot de website nadat deze toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van cookies. Uiteraard zal dit voor een deel van de bezoekers aanleiding zijn om de website te verlaten, maar in elk geval kan de bestaande bedrijfsvoering op de website gewoon doorgaan. Deze cookiemuren vormen in de tussentijd wel een grote ergernis voor internetgebruikers.

Begin 2013 werd bekend dat de politiek voornemens is om de cookiewet te verruimen. De expliciete toestemming vooraf zou dan alleen nog noodzakelijk zijn voor ’third party cookies’. Dus cookies van een andere afzender dan de website die men bezoekt. In hoeverre deze aanpassing soelaas biedt voor webanalyse en online advertenties is nog niet duidelijk.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency