X-hoogte

Betekenis: X-hoogte

Ook wel: x-height of ex

De typografische term x-hoogte slaat op de hoogte van de kleine letters, zonder stokken en staarten. De x-hoogte geeft aan hoe hoog de kleine letters van een lettertype zijn in verhouding tot de hoofdletters.

Het begrip verwijst naar de hoogte van de letter x. Deze komt in de meeste fonts overeen met de u, v, w, en z. De hoogte van de a, c, e, m, n, o, r en s wijken vanwege hun kromming vaak net iets af van de x-hoogte. Onderkastletters waarvan de kleine letter hoger is dan de x-hoogte worden stokletters of staartletters genoemd.

Hoge of lage x-hoogte?

In het algemeen geldt dat teksten in lettertypes met een relatief grootte x-hoogte het makkelijkst leesbaar zijn. Dergelijke lettertypes worden om die reden veel toegepast op borden die van een grote afstand gelezen moeten kunnen worden. Ook in kranten wordt veel gebruik gemaakt van lettertypes met een hoge x-hoogte, omdat daarbij met behoud van leesbaarheid meer tekst op één pagina afgedrukt kan worden.

Het nadeel van een hoge x-hoogte is dat hoofdletters en kleine letters minder makkelijk van elkaar te onderscheiden is en dat een tekst ‘zwarter’ overkomt. Dit kan er voor zorgen dat een tekst juist minder goed leesbaar wordt.

X-hoogte in webdesign

In webdesign wordt de x-hoogte aangeduid in de eenheid ex. Net als em kan deze eenheid worden gebruikt om de grootte van elementen vast te leggen aan de hand van de gekozen lettergrootte. Waar em overeenkomst met de gekozen grootte van letters in punten, komt ex overeen met de daaruit volgende x-hoogte.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency