Autoriteit Consument & Markt

Betekenis: Autoriteit Consument & Markt

Ook wel: ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet namens de overheid toe op eerlijke concurrentie en beschermt de belangen van consumenten.

De ACM is in 2013 ontstaan bij de fusie van de Consumentenautoriteit, NMA en de OPTA. De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie van Economische Zaken. De ACM verzorgt het toezicht op de mededinging, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming. Wanneer partijen de hierbinnen geldende wetgeving niet naleven kan de ACM optreden.

Behalve handhaving bestaan de activiteiten ook onder meer uit het informeren van zowel ondernemers als consumenten. Eén van de manieren waarop de ACM consumenten informeert over hun rechten is de website ConsuWijzer.nl.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]