Taxonomie

Betekenis: Taxonomie

Taxonomie is het beschrijven, onderverdelen en ordenen van mensen, dingen of artikelen in groepen en categorieën. Taxon is een ander woord voor groep.

Een voorbeeld van het toepassen van taxonomie is het toekennen van categorieën, labels en/of tags aan de content (tekstpagina’s, nieuwsartikelen enz.) van een website. Het toevoegen van dergelijke meta-informatie kan helpen bij het structureren en vindbaar maken van informatie. Het aanbrengen van onderlinge verbanden tussen categorieën en groepen helpt om informatie binnen een database in te delen in een hiërarchische structuur.

Een praktische toepassing van taxonomie binnen een website is het automatisch opmaken van een inhoudsopgave, het aanbieden van een zoekfunctie of het weergeven van een tagcloud. De met behulp van taxonomie gedefinieerde relaties tussen artikelen en categorieën onderling kunnen ook worden gebruikt voor het vinden en tonen van gerelateerde informatie en pagina’s.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]