Typografie

Betekenis: Typografie

Typografie is de leer van het vormgeven, opmaken, zetten en drukken van tekst. Het richt zich zowel op functionaliteit (leesbaarheid) als de esthetiek van de opmaak. Ook in dit digitale tijdperk hebben veel typografische begrippen en principes nog hun wortels tot in de vroege geschiedenis van de drukkunst.

Vaak wordt bij typografie als eerste gedacht aan de keuze van lettertypes. Typografie houdt zich echter ook bezig met de indeling van de pagina (o.a. bestaande uit tekstblokken, zetbreedtes en marges), lettergroottes en lettersoorten, de afstand tussen letters, tekstregels en kolommen, het gebruik van leestekens en het al dan niet werken met kleuren.

Dit alles ter ondersteuning van de uitstraling van een tekst en de herkenbaarheid van de verschillende (hiërarchische) onderdelen, rekening houdend met het doel van de tekst en het medium waarop het wordt afgedrukt of weergegeven.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]