Blue Ocean Strategy

Betekenis: Blue Ocean Strategy

De Blue Ocean Strategy (BOS) is een strategische organisatiebenadering waarbij de focus wordt gelegd op het benaderen van nieuwe markten. Er wordt hierbij bewust gekozen om niet de concurrentiestrijd aan te gaan op bestaande markten om de kosten laag te kunnen houden. De Blue Ocean Strategy (letterlijk te vertalen als “de blauwe oceaan strategie”) richt zich dus op differentiatie in het creëren van marktruimte, integendeel tot de Red Ocean Strategy. Het betreft bij de BOS om een strategische beweging die gebaseerd is op een studie van 150 andere strategische bewegingen die binnen zo’n dertig branches zijn uitgevoerd. De nieuwe markten worden voorgesteld als de blauwe oceanen met innovatieve waarde voorstellen.

De voornaamste doelstelling van BOS is het creëren van een waardeontwikkeling voor zowel de organisatie zelf als voor de doelgroep. Er worden immers nieuwe markten en nieuwe kansen vastgelegd waardoor er ook automatisch een nieuwe vraag wordt gecreëerd. Hierbij wordt er afstand gedaan van de moordende concurrentie waarvan sprake is op veel bestaande markten. In dat geval wordt er gesproken van een rode oceaan.

Value innovation bij de toepassing van blauwe oceaan strategieën

Bij de toepassing van blauwe oceaan strategieën wordt er gericht op waarde innovatie in het algemeen (dus op factoren als nut, kosten en prijs) zonder dat er de nadruk wordt gelegd op het verkorten van de marktintroductietijd (speed-to-market). De focus wordt niet gericht op een dynamische markt zoals bij een vergelijkbare Venture strategie het geval is. Hierbij wordt niet de concurrentie centraal gesteld maar juist de klant. Dit is de reden dat de term “waarde innovatie” onlosmakelijk verbonden is met de Blue Ocean Strategy. Deze strategische organisatiebenadering wordt dan ook niet alleen gedreven door technologie maar door de factoren die een duidelijke toegevoegde waarde bieden aan de klanten.

De 6 principes van Blue Ocean Strategy

  • De herdefiniëring van marktgrenzen
  • De focus leggen op een breed perspectief
  • Het verder kijken dan naar de bestaande vraag
  • Het idee moet een toegevoegde waarde bieden voor de klant
  • Het overwinnen van de belangrijkste organisatorische hindernissen
  • Het integreren van de uitvoering als integraal onderdeel van het strategieproces

Om ondernemers te helpen om op een innovatieve manier na te denken over de manier waarop zij het beste een nieuwe markt kunnen aanboren, is er een 4 Actions Framework ontwikkeld. Deze tool is ontwikkeld om met behulp van de Blue Ocean Strategy de gebruikerswaarde te maximaliseren, de kosten te verlagen, de onnodige kenmerken van het product te elimineren en de gebruikerswinst hierbij te verhogen. Dit 4 Actions Framework bestaat uit 4 achtereenvolgende stappen te weten: elimineren, reduceren, verhogen en creëren. Op basis van dit template, kan er op de meest efficiënte manier gezocht worden naar de mogelijkheden om innovatiever om te gaan met het produceren van een specifiek aanbod waarmee voldaan wordt aan de achterliggende gedachte van de Blue Ocean Strategy.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency