Attentiewaarde

Betekenis: Attentiewaarde

Ook wel: attention value of aandachtswaarde

De attentiewaarde is de mate waarin een communicatieuiting er in slaagt om de aandacht van het publiek te trekken. Om een boodschap over te kunnen brengen is het een vereiste dat de kijker, luisteraar, lezer of voorbijganger deze bewust ontvangt en opneemt. Een reclameuiting met een lage attentiewaarde kan op voorhand niet effectief zijn.

Het trekken van aandacht is het eerste stadium binnen het AIDA-model.

In de advertentiewereld wordt de attentiewaarde van een advertentiepositie onder meer bepaald door het formaat, de positie op de pagina (bijvoorbeeld boven de fold), de gekozen pagina of pagina’s binnen de uitgave en het bereik van het medium. In winkels krijgen aanbiedingen een prominente plek op een kopstelling, welke een hogere attentiewaarde kent.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]