OKR

Betekenis: OKR

De letters OKR staan voor de afkorting Objectives and Key Results en is een marketingmethode die wordt toegepast om doelstellingen van een organisatie te koppelen aan meetbare resultaten. De achterliggende gedachte van OKR is dat er een werkwijze gehanteerd wordt dat gericht is op een betere samenwerking tussen afdelingen en medewerkers. Hierdoor wordt het eenvoudiger gemaakt om strategische doelstellingen intern te communiceren waardoor alle medewerkers binnen een organisatie naar één uniforme richting zullen bewegen. OKR’s zijn dan ook zeer praktisch om op een zeer efficiënte manier veranderingen door te voeren. Deze methode is dan ook uitstekend geschikt voor organisaties die actief zijn in branches die sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Onder andere Google maakt veelvuldig gebruik van de OKR methode.

OKR’s worden op de onderstaande drie niveaus gedefinieerd:

· Bedrijfsniveau

· Teamniveau

· Persoonlijk niveau

De OKR methode biedt antwoord op twee essentiële vragen:

· Wat willen we bereiken?

· Hoe weten we of de gestelde doelen daadwerkelijk zijn bereikt?

De OKR methode bestaat uit de hieronder beschreven drie onderdelen:

· Objectives. Dit zijn de lange termijn doelstellingen die voortkomen uit de missie en visie van een organisatie. Deze objectives moeten richting geven, inspirerend zijn en begrijpelijk zijn.

· Key results. Dit zijn de wegwijzers die aangeven op welke manier de objectives gerealiseerd moeten worden. Key results kunnen dan ook worden gezien als belangrijke wegwijzers die dan ook meetbaar, ambitieus en beïnvloedbaar moeten zijn.

· Initiatives. Dit zijn de “to do’s” (lees: de werkzaamheden) die afgewerkt moeten worden om de key results te behalen. Als een objective het einddoel is en de key results de wegwijzers, kunnen de initiatives kunnen worden beschouwd als de beschrijvingen die aangeven hoe je erheen moet. Dit betekent in de praktijk dat de initiatives specifiek geformuleerd moeten worden en dat er controle hierover kan worden uitgevoerd.

Voordelen van het toepassen van OKR’s

Het toepassen van OKR’s biedt veel praktische voordelen. De OKR methode maakt het onder andere eenvoudiger om een marketingstrategie te formuleren en uit te voeren. Daarnaast zorgen OKR’s ervoor dat een organisatie op een flexibele manier kan handelen en bieden het richting aan de bedrijfsfocus. Tevens bevordert de OKR methode de interne samenwerkingen waarbij iedere betrokkene weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency