Adviesprijs

Betekenis: Adviesprijs

Ook wel: manufacturer’s recommended price (MRP)

De adviesprijs is de door de producent of officiële importeur vastgestelde reguliere prijs voor een product. Wettelijk gezien kunnen winkeliers niet worden verplicht om deze adviesprijs aan te houden. Samen met de gehanteerde inkoopprijzen is de adviesprijs vaak wel op zijn minst richtinggevend voor het bedrag waarvoor een artikel in de schappen komt te liggen.

Middel om prijsniveau te controleren

De adviesprijs dient als een referentieprijs. Het staat verkopers in principe vrij een lagere of hogere prijs te hanteren.

Hoewel formeel niet toegestaan, worden retailers bij sommige officiële verkoopkanalen door de fabrikant toch beperkingen opgelegd om zelf prijzen vast te stellen. Het hanteren van lagere prijzen mag dan bijvoorbeeld alleen wanneer het tijdelijke aanbiedingen betreft. Houdt een winkelier zich hier niet aan, dan kan een distributeur in het uiterste geval stoppen met leveren.

Producenten met meerdere afzetkanalen beogen met een actieve afroompolitiek vooral de bescherming van hun reputatie en de positie van gevestigde winkels ten opzichte van webwinkels en prijsvechters, die vaak met lagere marges kunnen werken. Een manier om de voorwaarden van geautoriseerde distributiekanalen te omzeilen is grijze import.

Adviesprijzen in marketing

Adviesprijzen spelen ook een prominente rol bij het berekenen en communiceren van het voordeel van aanbiedingen. De korting wordt berekend als het verschil tussen de actuele verkoopprijs en de adviesprijs. Enerzijds geeft dit de klant overzicht. Anderzijds kan het werkelijk verkregen voordeel lager liggen, als de reguliere prijs buiten een tijdelijke actie sowieso al lager ligt dan de officiële adviesprijs.

De brandstofmarkt is een voorbeeld van een branche waar veel gewerkt wordt met adviesprijzen. Deze worden regelmatig aangepast aan ontwikkelingen op de oliemarkt. Door de sterke concurrentie op prijs tussen benzinestations worden de adviesprijzen vrijwel nergens meer gehanteerd. De mogelijkheid om te schermen met de hoeveelheid korting ten opzichte van de adviesprijs lijkt een belangrijke motivatie om de hoge adviesprijzen niet structureel aan te passen op de gemiddelde verkoopprijs in de markt.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency