Don’t be evil

Betekenis: Don’t be evil

“Don’t be evil” is een onofficiële slogan waar medewerkers van Google zich aan dienen te houden.

Het verzamelen en op een nuttige wijze aanbieden van informatie heeft een centrale rol binnen het bedrijf. Met het verzamelen van gegevens komt ook een grote verantwoordelijkheid (denk aan privacy). Google heeft daarom als policy dat zijn producten en diensten niet alleen nuttig moeten zijn voor gebruikers, maar daarnaast niet ‘evil’ (slecht) mogen zijn.

Het motto moet onder meer zorgen voor objectiviteit en voorkomen dat de belangen van Google en zijn gebruikers en adverteerders met elkaar in conflict raken.

Kritiek

Volgens critici is het begrip ‘evil’ te vaag en zou de slogan onterecht suggereren dat Google integerder opereert dan concurrenten.

Veel beslissingen die het gevolg zijn van de slogan “don’t be evil”, zoals het strikt scheiden van organische en gesponsorde zoekresultaten, zijn overigens wettelijk vastgelegd en dus in feite geen vrijwillige keuze door Google.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]