Naamsbekendheid

Betekenis: Naamsbekendheid

Ook wel: brand recognition

De naamsbekendheid vergroten is een veel voorkomende doelstelling van marketingactiviteiten. Is de naam van een organisatie of bedrijf of een merknaam bekend binnen de doelgroep, dan is de kans dat mensen kiezen voor het product, dienst of organisatie groter.  Naamsbekendheid gaat hand in hand met het imago van een merk.

Voor het creëren van naamsbekendheid is het van belang dat consumenten herhaaldelijk geconfronteerd worden met een naam. Vaak gebeurt dit op verschillende manieren, zoals online marketingdirect marketing en pr.

Merken met een grote bekendheid en hoge kwaliteitsbeleving worden A-merken genoemd.

Naamsbekendheidsonderzoek

De bekendheid van een merk wordt binnen de marketinganalyse veel ingezet als KPI. Bijvoorbeeld om te meten in hoeverre de bekendheid van een merknaam is toegenomen na een reclamecampagne.

Bij het uitvoeren van een naamsbekendheidsonderzoek onderscheiden we twee verschillende soorten naamsbekendheid:

  • Spontane naamsbekendheid (ook wel: top of mind)
    Gevraagd wordt een aantal merken te noemen bij een bepaald product/dienst
  • Geholpen naamsbekendheid
    Er wordt gevraagd of een bepaald merk bekend is

Vaak wordt in vervolgvragen doorgevraagd naar de associaties met een bepaald merk, of men het wel eens heeft gekocht en zo ja hoe vaak. Soms wordt meer onderzocht van de bekendheid van de naam, bijvoorbeeld door de herkenbaarheid van het logo (waarbij de merknaam/tekst is weggelaten) te onderzoeken

Om te kunnen sturen op de uitkomsten van een naamsbekendheidsonderzoek is het van belang dit onderzoek periodiek te herhalen.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]