SMART-principe

Betekenis: SMART-principe

Ook wel: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden (SMART)

Het SMART-principe is een methode om meetbare en realistische doelstellingen te formuleren. Het vaststellen van meetbare doelstellingen levert betere plannen op en maakt het achteraf eenvoudiger om de uitvoering ervan te evalueren.

De letters SMART vormen een ezelsbruggetje voor de belangrijkste criteria voor een doelstelling of plan:

 • Specifiek (soms: simpel)
  Is de doelstelling duidelijk? (wat, waarom, wie, waar en hoe)
 • Meetbaar
  Is het behalen van de doelstelling meetbaar? (hoeveel, hoe is dit vast te stellen)
 • Aanvaardbaar (soms: acceptabel, ambitieus, actiegericht)
  Is de doelstelling relevant en wordt deze geaccepteerd door betrokkenen?
 • Realistisch (soms: resultaatgericht)
  Het doel moet uitdagend zijn, maar wel haalbaar. Hoe kan de doelstelling worden gehaald?
 • Tijdgebonden (soms: termijn gebonden, tastbaar)
  Wat is de deadline voor de doelstelling? Welke planning hoort hierbij?

Bij de Engelse verklaring van de afkorting is de betekenis van de A en de R omgedraaid (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely). Een voorbeeld van een plan waarbij het SMART maken van doelstellingen essentieel is, is een bedrijfsplan.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]