4C model

Betekenis: 4C model

Het 4C model is een marketingmodel dat gericht is op de combinatie tussen de organisatie en diens klant. Dit model richt zich op het formuleren van een marketingmix van de organisatie maar dan specifiek vanuit het oogpunt van de klant. Hiermee wordt er een onderscheid gemaakt met de traditionele marketingmix (bestaande uit de 4 P’s) waarbij de focus ligt op het product of de organisatie. Het 4C model kan gezien worden als een klantgerichte marketingaanpak en heeft een minder eenzijdige benadering dan de 4 P’s. Het 4C model wordt vaak gezien als alternatief van het 4P model. Het model is uitstekend geschikt om te gebruiken bij het formuleren van een marketingstrategie van het bedrijf. De geformuleerde 4C’s kunnen immers als basis dienen voor het opstellen van een implementatie- of actieplan. Het model nodigt uit om klantgericht te denken waarbij er verder wordt gekeken dan het aanbod zelf. De focus is dus gericht op het totaalbeeld.

Het 4C model bestaat uit de volgende focuspunten:

· Customer solution (Consumenten oplossing). Hierbij ligt de focus op de vraag welk probleem/ behoefte van de doelgroep wordt opgelost. Hierbij wordt er niet vanuit de organisatie gedacht maar juist vanuit de klantbehoefte. Hierdoor wordt er uiteindelijk een oplossing verkocht en geen product.

· Communication (communicatie). Hierbij ligt de focus op de manier waarop er gecommuniceerd wordt met de klant. De term “promotie” wordt hierbij bewust niet gebruikt omdat dit vaak vormen van push marketing zijn. In geval van communicatie is er sprake van een dialoog (lees: tweerichtingsverkeer) tussen de organisatie en de doelgroep waarbij er gestreefd wordt naar een persoonlijke benadering in plaats van massacommunicatie.

· Convenience (gemak van de klant). Hierbij wordt er ingespeeld op de behoefte van de klant om een product of dienst zo makkelijk mogelijk te kunnen benaderen op plekken en tijden die hem of haar het beste uitkomen. Dit is een onderscheidende waarde aangezien veel klanten tegenwoordig afhaken als ze wat meer moeite moeten doen om gebruik te maken van een aanbod. Ook dit punt wordt vanuit het oogpunt van de consument gedacht.

· Cost to Consumer (kosten voor de consument). Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de aanschafprijs (lees: het prijskaartje) van het product maar ook naar andere kosten die een consument moet maken om het product aan te kunnen schaffen. Er wordt dus naar het geheel aan kosten gekeken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere reis- en parkeerkosten maar ook aan eventuele onderhoudskosten van het product. Al deze factoren zijn onderdeel van de prijsstrategie mits er vanuit het oogpunt van de consument wordt gekeken.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency