Lifetime value

Betekenis: Lifetime value

Ook wel: Customer lifdetime value (CLV)

De term lifetime value (LTV) is een marketingterm die betrekking heeft op de verwachte netto waarde uit een klantrelatie. Deze term staat in de marketingwereld dan ook bekend onder de naam customer lifetime value (CLV). In dit voorspellingsmodel wordt rekening gehouden met de initiële aankoop van een specifieke klant maar ook met de herhalingsaankopen die hierop volgen. Bij het berekenen van de levenslange klantwaarde kunnen verschillende factoren worden meegenomen en wordt er rekening gehouden met de (verwachte) periode dat een klant gebruik maakt van het aanbod van een organisatie.

De eenvoudigste LTV berekening ziet er als volgt uit:

LTV = de gemiddelde winst per bestelling x gemiddeld aantal aankopen per klant

Lifetime value is een geldwaarde van een klantrelatie die gebaseerd is op de contante waarde van de verwachte kasstromen uit deze relatie. De voornaamste doelstelling van het in kaart brengen van deze “klant levensduur waarde” is om inzicht te verkrijgen hoeveel financiële ruimte er is om investeringen te doen. Deze cijfermatige onderbouwing kan dan ook worden gezien als belangrijke key performance indicator.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]