Deskresearch

Betekenis: Deskresearch

Ook wel: bureauonderzoek

Deskresearch is onderzoek dat letterlijk van achter een bureau wordt uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande en feitelijke informatie. Deze kan afkomstig zijn uit de eigen organisatie (zoals de administratie) en uit secundaire bronnen. Externe informatie kan vrij worden verkregen (dankzij zoekmachines, het CBS en andere publieke bronnen) alsmede via betaalde kanalen worden verkregen.

Het internet is hierbij een essentieel medium geworden, omdat het zowel informatie uit een onuitputtelijk aantal bronnen toegankelijk maakt als bedrijven en instellingen in staat stelt om metingen uit te voeren binnen de eigen website en andere online (verkoop)kanalen.

Het tegenovergestelde van deskresearch is fieldresearch otewel veldonderzoek. Deskresearch kan aanvullend op een veldonderzoek worden uitgevoerd. Vaak wordt er echter voor gekozen alleen deskresearch plaats te laten vinden, bijvoorbeeld vanwege kostenoverwegingen of beperkte tijd.

Een voorbeeld van deskresearch is een quickscan.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]