Put-out pricing

Betekenis: Put-out pricing

Ook wel: put-outstrategie

Bij put-out pricing biedt een fabrikant of retailer zijn producten (meestal tijdelijk) voor een sterk verlaagde prijs aan. De verkoopprijs is dermate laag, dat soms zelfs verlies wordt gemaakt op de verkoop van producten. Doel van deze strategie is om in deze periode zwakkere concurrenten uit de markt te drukken.

De verwachting is dat het verlies wordt rechtgetrokken zodra het marktaandeel is vergroot en het product weer tegen een reguliere prijs wordt aangeboden. In de praktijk zullen voornamelijk marktleiders zich deze tactiek kunnen veroorloven.

Wanneer de concurrentie mee gaan in de prijsverlagingen kan dit een prijzenoorlog tot gevolg hebben. Hieruit kan uiteindelijk een race to the bottom ontstaan.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]