Interne analyse

Betekenis: Interne analyse

Een interne analyse analyseert de situatie van een bedrijf bij het maken van een strategisch marketingplan. Bij het maken van een interne analyse wordt er gekeken naar het bedrijf zelf. De basis waar jouw bedrijf voor staat bij deze analyse is de missie en visie. De missie en visie hebben 4 onderdelen:

  • Kernwaarden – Waar staat de organisatie voor?
  • Hoger doel – Waar bestaat de organisatie voor? Het doel, bestaansrecht en toegevoegde waarde
  • Gewaagd doel – Toekomstvisie, waar gaat de organisatie heen?
  • Kernkwaliteiten – Wat zijn de (onderscheidende) kwaliteiten van de organisatie?

Als je deze vier aspecten niet duidelijk kan invullen voor jouw bedrijf, is het erg lastig ergens naartoe te kunnen werken. Daarom is het belangrijk je missie en visie goed uit te werken. Vervolgens ga je een product en/of dienstportfolio maken waarin je product-marktcombinaties in kaart brengt. Op welke markt zet het bedrijf welke waardepropositie af? Hiervoor kan er gekeken worden naar de concurrentie en doelgroep.

Strategisch marketingplan

Bij het maken van een strategisch marketingplan hoort een interne analyse als onderdeel van de situatieanalyse. In de interne analyse wordt de organisatie, de financiële situatie en marketing geanalyseerd. De resultaten uit deze analyse bieden invulling voor een SWOT-analyse. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats

De sterke en zwakke punten binnen de SWOT-analyse haal je uit de interne analyse. Het externe aspect van de situatieanalyse zorgt voor de kansen en bedreigingen. Hierbij kan je denken aan concurrentie, distributie en afnemers. Dit zijn allemaal factoren van buitenaf (extern) die invloed hebben op jouw bedrijf. Met invloeden van binnen (intern) en buitenaf (extern) kan je een strategisch marketingplan maken.

Bedrijf analyseren

Naast de missie, visie en product/dienstportfolio kijk je bij de interne analyse op welke manier jouw bedrijf beweegt in de markt. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie onderdelen:

Je beschrijft de huidige situatie van de organisatie, marketing en financiële situatie van je bedrijf. Wat is de huidige strategie en naar welke doelstellingen wordt er gewerkt? Zijn problemen in de huidige bedrijfscultuur die de groei dwarszitten? Om de organisatie te analyseren kan je van het 7s-model of een competentie analyse gebruik maken. Er is geen vaste format, zorg dat je de juiste analyse vindt passend bij jouw business. Om de marketing van je bedrijf te analyseren en beschrijven kan je gebruik maken van het PLC, MABA-analyse, portfolio-analyse of BCG-matrix. Om de financiële situatie vast te stellen kunnen jaarverslagen en jaarrekeningen bestudeerd worden.

 

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency