Persbericht

Betekenis: Persbericht

Ook wel: communiqué of press release

Een persbericht is een geschreven bericht dat door een instantie wordt verspreid aan nieuwsmedia, met de intentie de inhoud gepubliceerd te laten worden door deze media. Het doel van persberichten is doorgaans het creëren van interesse bij of het overtuigen van het publiek. Voor een redactie een persbericht overneemt, zal het bericht wel nieuwswaarde moeten hebben.

Persberichten worden geschreven vanuit het perspectief van de verzender. Deze heeft een belang bij de publicatie van het persbericht en derhalve zal de inhoud niet per se objectief en volledig zijn. Redacties zullen een afweging maken of een persbericht nieuwswaarde heeft voor hun publicatie. Wordt een persbericht opgepakt, dan zal de redactie het meestal verwerken tot een eigen artikel, waarin op basis van eigen bronnen context wordt toegevoegd.

De verspreiding van een persbericht gebeurt over het algemeen via e-mail en de officiële website van de afzender. Soms wordt ook nog gebruik gemaakt van de fax. Veel organisaties hebben voor persberichten een vaste verzendlijst met mediacontacten.

Reclame verpakt als nieuws

De aandacht die een persbericht kan genereren is een voorbeeld van free publicity.

Groot voordeel van deze vorm van free publicity is dat media een groot bereik hebben en dat kranten, websites, radio en tv een zekere autoriteit hebben. Zij helpen dus om gewicht te geven aan de boodschap van het persbericht.

De boodschap, die vaak aan moet zetten tot actie, zal in de vorm van een nieuwsbericht meer aandacht krijgen en meer overtuigen dan als bijvoorbeeld een advertentie. Denk aan een persbericht over de lancering van een nieuw bericht, een terugroepactie van een autofabrikant of de melding van een vermissing van een persoon.

Het is niet altijd eenvoudig een persbericht gepubliceerd te krijgen. Vooral bij grote kranten, radio en televisie zal er echt sprake moeten zijn van nieuwswaarde en speelt ook de stijl van het bericht een belangrijke rol bij de selectie door de redactie.

Schrijven van een persbericht

Over de juiste vorm voor een succesvol persbericht bestaan verschillende theorieën.

De belangrijkste informatie dient, zoals bij veel teksten, aan het begin van het persbericht te staan. Meestal beantwoordt de eerste zin de vragen “wie?”, “wat?”, “waar?” en “wanneer?”. Een korte introductie maakt duidelijk aan de lezer wat het nieuwsfeit is.

In de volgende alinea’s wordt het bericht verder uitgewerkt (“hoe?” en “waarom?”). Belangrijk voor de stijl is om te bepalen wat de doelgroep van het persbericht is. Denk bijvoorbeeld aan taalgebruik (vooral vaktermen) en of bepaalde begrippen extra uitleg vereisen. Een lokale vereniging voor duivenmelkers zal aan het plaatselijke sufferdje een andere stijl moeten aanhouden dan in een landelijk tijdschrift voor de duivensport.

Bovenaan het bericht dient duidelijk de kop ‘Persbericht’ te staan. Aan het eind van het bericht wordt vaak in een kort tekstje (ook wel boilerplate) achtergrondinformatie gegeven over het bedrijf en eventuele producten/diensten. Eventuele opmerkingen en contactgegevens worden voorafgegaan door de kop ‘noot voor de redactie’.

Persberichten en het internet

Het verspreiden van persberichten onder online media heeft vaak nog een ander doel, namelijk linkbuilding. Wordt in een nieuwsartikel een link opgenomen naar een website, dan draagt dit bij aan de vindbaarheid van de website in zoekmachines. Zorg er daarom altijd voor dat relevante websites duidelijk worden genoemd in persberichten.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency