Total cost of ownership

Betekenis: Total cost of ownership

Ook wel: TCO

De total cost of ownership is het totaalbedrag aan kosten voor het bezit van een product of het gebruik van een dienst gedurende de levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de prijs om het product aan te schaffen omvat het alle kosten van het moment van aankoop tot het moment dat er afstand van wordt gedaan. Het berekenen van de total cost of ownership kan een manier zijn om vooraf of achteraf de kosten van producten te bepalen en onderling te vergelijken.

Kosten die onderdeel kunnen zijn van de total cost of ownership:

 • Onderhoudskosten
 • Afschrijvingen
 • Reparatiekosten
 • Verzekeringen
 • Licentiekosten
 • Garanties en certificeringen
 • Kosten voor training en scholing
 • Financieringskosten
 • Belastingen
 • Personeelskosten
 • Managementkosten
 • Brandstofkosten
 • Elektriciteitskosten
 • Kosten van risico’s als storingen/uitvaltijd en bijbehorende voorzorgsmaatregelen
 • Beveiligingskosten
 • Distributiekosten
 • Huisvestingskosten/opslagkosten
 • Onderzoekskosten
 • Afvoer- of verwijderingskosten
 • Opportuniteitskosten
[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]