Superscript

Betekenis: Superscript

Ook wel: bovenschrift of superieur

Bij tekst die in superscript wordt opgemaakt staan de karakters hoger uitgelijnd binnen de tekstregel dan de reguliere zetlijn. De letters zijn ook iets kleiner dan normaal.

Superscript wordt onder meer toegepast bij wiskundige formules (zoals het welbekende E=MC2) en getalnotaties (machtsverheffen zoals 32, 43), rangtelwoorden (1e, 2e, 100e), referenties in artikelen (die verwijzen naar een voetnoot1) en speciale karakters zoals het trademark-teken (TM).

Het tegenovergestelde van superscript is subscript.

Superscript in documenten gebruiken

De meeste tekstverwerkingsprogramma’s beschikken over hulpmiddelen om tekst in superscript weer te geven. Geselecteerde tekst kan doorgaans worden omgezet naar superscript met de toetsencombinatie CTRL-SHIFT-= (o.a. Microsoft Word) of CTRL-SHIFT-P (o.a. LibreOffice).

Van enkele veelvoorkomende tekens in superscript zijn in de meeste karaktersets aparte karakters opgenomen, zoals ², ³ en ™. Ook hiervoor bestaan sneltoetsen, zoals CTRL-ALT-2 voor ².

De HTML-tag om tekst in superscript weer te geven is <sup>.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]