Stokhoogte

Betekenis: Stokhoogte

Ook wel: ascender height

De stokhoogte is de afstand tussen de bovenkant van de stokletters en hoofdletters van een lettertype en de bovenkant van de x-hoogte. Oftewel hoe ver de stokken van hoofdletters en stokletters boven de x-hoogte uitsteken.

De totale grootte van stokken, staarten en de x-hoogte vormen samen het corps. Een lettertype met een relatief grote stokhoogte zal een relatief lage x-hoogte hebben. Letters met vrij korte stokken en staarten (en dus een relatief grotere x-hoogte) ogen doorgaans ruimtelijker en beter leesbaar. Een lettertype met een grote stokhoogte heeft weer als voordeel dat hoofdletters beter te onderscheiden zijn van kleine letters.

Bij de meeste lettertypes komen staarthoogte en stokhoogte nagenoeg overeen. Grote verschillen komen weinig voor. De termen worden daarom ook wel door elkaar gebruikt.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]