Alfanumeriek

Betekenis: Alfanumeriek

Alfanumeriek wil zeggen: bestaande uit letters en cijfers.

Het deel ‘alfa’ slaat op het alfabet en ‘numeriek’ slaat op nummer. Alfanumerieke combinaties kunnen bestaan uit 36 verschillende tekens (26 letters en de cijfers 0 t/m 9), of 62 wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Het begrip alfanumeriek wordt bijvoorbeeld gebruikt om aan te geven dat een tekenreeks (bijvoorbeeld een wachtwoord) alleen uit cijfers en letters mag bestaan.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]