Scope

Betekenis: Scope

Ook wel: reikwijdte

De scope geeft aan wat de reikwijdte van iets is, hoe ver iets zich uitstrekt. Het bepalen van een scope is onder meer nuttig bij het uitvoeren van een onderzoek of bij het opzetten van een project. De scope bepaalt waar de aandacht naar uit zal gaan en waar deze ophoudt. De scope omvat waar de grenzen liggen van een project en wat daar binnen valt en buiten valt.

Een scope kan onder meer worden bepaald op basis van het gewenste resultaat of begrensd door het beschikbare budget. Een scope kan bijvoorbeeld worden afgebakend door het vaststellen van een doelstelling met de daarvoor uit te voeren werkzaamheden, het aanwijzen van een geografisch gebied of het beschikbaar stellen van bepaalde middelen. Het gewenste resultaat bepaalt de scope en de vastgestelde scope het eindresultaat.

Omdat de vertalingen reikwijdte en uitstrekking de lading niet helemaal dekken wordt in de praktijk meestal gewoon het Engelse scope gebruikt.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]