Subscript

Betekenis: Subscript

Ook wel: onderschrift of inferieur

Bij tekst die in subscript wordt opgemaakt staan de karakters lager uitgelijnd binnen de tekstregel dan de reguliere zetlijn. De letters zijn ook iets kleiner dan normaal.

Subscript wordt onder meer toegepast binnen de scheikunde, voor formules (voor het aantal atomen van één soort in een molecuul, bijvoorbeeld CO2 en H2O) en het aangeven van het atoomnummer vóór het symbool van hun element (zoals 81TI).

Het tegenovergestelde van subscript is superscript.

Subscript in documenten gebruiken

De meeste tekstverwerkingsprogramma’s beschikken over hulpmiddelen om tekst in subscript weer te geven. Geselecteerde tekst kan doorgaans worden omgezet naar subscript met de toetsencombinatie CTRL-SHIFT-(minteken) (o.a. Microsoft Word) of CTRL-SHIFT-B (o.a. LibreOffice).

De HTML-tag om tekst in subscriptweer te geven is <sub>.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]