Obliek

Betekenis: Obliek

Ook wel: obliqueschuingedruktslanted of sloped roman

Obliek oftewel schuingedrukt is een variant binnen een lettertype waarbij de letters iets naar rechts overhellen. Verder is de vormgeving van de letters identiek aan de romeinvariant. Dit in tegenstelling tot de variant cursief, waarvan de letters sierlijker zijn dan de standaardletter.

In de hedendaagse typografie wordt cursief schrift onder meer veel gebruikt om woorden te benadrukken en om titels of eigennamen aan te duiden. Wanneer er van een lettertype geen cursieve variant beschikbaar is wordt vaak teruggevallen op de obliekversie, als die er wel is. Of worden de normale letters door de computer simpelweg vervormd zodat ze scheef komen staan, hoewel dergelijke “fake italics” minder uitgewerkte letters zal opleveren dan de met nadruk bewerkte officiële obliekversies. Om een woord nadruk te geven wordt het in plaats van schuingedrukt ook wel vetgedrukt gemaakt.

Vooral veel lettertypes zonder schreef kennen een obliekversie in plaats van een cursief. Bij obliek blijft het strakke, eenvoudige karakter van het font beter behouden.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]