Staarthoogte

Betekenis: Staarthoogte

Ook wel: descender height

De staarthoogte is de afstand tussen de onderkant van de staartletters van een lettertype en de onderkant van de x-hoogte of zetlijn. Oftewel hoe ver de staarten van staartletters onder de zetlijn uitsteken.

Het totaal van de grootte van stokken, staarten en de x-hoogte vormt het corps. Een lettertype met een relatief grote staarthoogte zal een relatief lage x-hoogte hebben. Letters met vrij korte stokken en staarten (en dus een relatief grotere x-hoogte) ogen doorgaans ruimtelijker en beter leesbaar.

Bij de meeste lettertypes komen staarthoogte en stokhoogte nagenoeg overeen. Grote verschillen komen weinig voor. De termen worden daarom ook wel door elkaar gebruikt.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]