Woekerwinst

Betekenis: Woekerwinst

Er is sprake van woekerwinst wanneer de winst die wordt gemaakt op een product of dienst overmatig, exorbitant en ongeoorloofd is. De woekerwinst staat niet meer in verhouding tot de geleverde toegevoegde waarde, de verkoopprijs niet tot de gemaakte kosten.

Woekerwinsten komen vooral voor in branches waar de markt weinig invloed heeft op de prijs en waar de wijze waarop prijzen totstandkomen ondoorzichtig is. Veel praktijkvoorbeelden van geconstateerde woekerwinsten zijn afkomstig uit de financiële sector en de zorg.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]