Price cap

Betekenis: Price cap

Ook wel: prijsplafond

Een price cap is een vooraf bepaalde maximale prijs.

Een plaats waar wordt gewerkt met price caps is een advertentieveiling zoals Google Ads. Daar wordt de prijs die een adverteerder betaalt voor de weergave of een klik op zijn advertentie namelijk dynamisch bepaald. Hierbij spelen onder meer vraag en aanbod een rol. De adverteerder kan middels een price cap aangeven hoeveel hij maximaal bereid is te betalen. De grootste exposure gaat vervolgens naar de hoogst biedende adverteerder, tegen een prijs die iets hoger ligt dan het één na hoogste bod.

Prijsregulering

Price caps kunnen ook worden ingesteld door de overheid. Bij deze vorm van marktregulering worden bepaalde producten of diensten gebonden aan een maximale prijs. Zo’n prijsplafond kan bijvoorbeeld worden ingesteld om inflatie tegen te gaan.

In bepaalde branches, zoals telecom en openbaar vervoer, worden tarieven aan regels gebonden om te voorkomen dat een klant teveel betaalt voor een bepaalde dienst. Woekerwinsten kunnen zo worden bestreden. Prijsregulering wordt veel toegepast in sectoren waarin geprivatiseerde staatsbedrijven actief zijn.

De overheid kan ook indirect invloed uitoefenen op de kosten van bepaalde producten en diensten. Bijvoorbeeld door voor kinderopvangtoeslag een maximaal uurtarief vast te stellen waarover een toeslag kan worden uitgekeerd.

Sommige fabrikanten en leveranciers gaan verder dan het aangeven van adviesprijzen. Zij leggen hun afnemers op om een maximale of minimale prijs te hanteren als voorwaarde voor levering. In veel gevallen zijn dit soort praktijken verboden, omdat ze ingaan tegen het principe van een vrije markt.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]