Synergie

Betekenis: Synergie

Er is sprake van synergie wanneer de optelsom (oftewel het resultaat) van samenwerkende partijen groter is dan de optelsom van ieders bijdrage. De term is afgeleid van het Griekse synergia, dat samenwerken betekent.

Het begrip kan zowel slaan op samenwerkende partijen die onafhankelijk blijven, als op bedrijven die hun krachten verenigen middels een fusie, overname of joint venture. Naast de samenwerking tussen bedrijven of bedrijfsonderdelen kan synergie ook betrekking hebben op verschillende activiteiten of processen binnen de organisatie.

Betrokken activiteiten kunnen gelijkwaardig aan elkaar zijn of ondersteunend. In alle gevallen geldt dat om synergie te laten ontstaan de onderdelen elkaar dusdanig versterken het geheel groter wordt dan de som der delen.

Behalve synergie bestaat ook de term synergisme. Waar synergie vooral slaat op het positieve effect van samenwerking, worden met synergisme alle consequenties van een samenwerking bedoeld, welke ook negatief kunnen zijn. Het bijvoeglijk naamwoord van synergie is synergetisch.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]