Know your customer

Betekenis: Know your customer

Ook wel: KYCcustomer due diligence (CDD), know your client of know your partner (KYP)

Know your customer is de aanduiding voor beleid en processen bedoeld om de identiteit van klanten te verifiëren en de bijbehorende natuurlijke personen en/of rechtspersonen te beoordelen. De beoordeling bestaat uit een assessment van de geschiktheid van de klant en het risico van eventuele kwade bedoelingen of illegale praktijken.

Het KYC-beleid dat een bedrijf of organisatie voert kan voortkomen uit vrijwillige overwegingen of vanwege regelgeving die geldt in bepaalde sectoren. Dit laatste komt bijvoorbeeld voor bij financiële instellingen, vastgoed, handel in cryptocurrencies en andere branches die extra gevoelig zijn voor witwassen, fraude, omkoping, financiering van terrorisme en andere criminele praktijken.

Doel van know your customer

Het doel is het inperken en beheersen van risico’s. Protocollen en analyses kunnen zowel gericht zijn op de onboarding en registratie van nieuwe klanten als het monitoren van bestaande klanten. Veel bedrijven beschikken hiervoor over een speciale afdeling compliance.

Met know your customer stel je met zekerheid vast met wie je zaken doet en kunnen kwaadwillenden zo veel mogelijk buiten de deur worden gehouden. Daarnaast helpt het om klanten en hun financiële transacties beter te begrijpen.

Behalve wetgevers kunnen ook banken en andere financiële dienstverleners van hun klanten eisen dat zij bepaalde protocollen instellen om de identiteit, achtergronden en beweegredenen van hun relaties te screenen. Of dergelijk beleid goed wordt geïmplementeerd en uitgevoerd wordt vaak gecontroleerd door een accountant.

Naast de term know your customer worden dergelijke processen ook wel aangeduid als customer due dilligence. De vertaling van de term due dilligence is gepaste zorgvuldigheid.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency