Revenue per mille

Betekenis: Revenue per mille

Ook wel: RPM

Met revenue per mille (RPM) worden de effectieve gemiddelde opbrengsten per 1000 impressies van online advertenties bedoeld. Als voor de plaatsing van een advertentie wordt betaald op basis van het aantal kliks (CPC) of conversie (CPA) dan worden deze inkomsten vaak omgerekend naar een resultaat per 1000 weergaves van de banner of tekstlink.

De RPM kan worden berekend door de totale opbrengst te delen door het aantal impressies gedeeld door 1000. De uitkomst van dezelfde rekensom aan de kostenkant van de adverteerder wordt eCPM genoemd.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]