Non-profit

Betekenis: Non-profit

Ook wel: ideëel

Non-profit houdt in dat het maken van winst geen doel is. Non-profitorganisaties hebben geen winstoogmerk. In plaats van een financiële opbrengst te realiseren, bijvoorbeeld om uit te keren aan aandeelhouders, zijn zij in het leven geroepen om een concrete missie na te streven of taak te vervullen. Meestal gaat het om ideële doelstellingen met een maatschappelijke waarde, zoals liefdadigheid, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, het opkomen voor bepaalde belangen, gezondheidszorg of hulpverlening.

Dat de dienstverlening van een organisatie non-profit is, wil nog niet zeggen dat deze gratis is. Er worden immers wel kosten gemaakt. Het betekent slechts dat er onder aan de streep geen winst gegenereerd hoeft te worden. Er kan daardoor gewerkt worden tegen kostprijs. Eventuele overschotten vloeien direct terug naar de doelstelling en de bijbehorende activiteiten van de organisatie.

De inkomsten van non-profitinstellingen kunnen, net als bij commerciële bedrijven, afkomstig zijn van klanten, maar vaak bestaan deze ook (grotendeels) uit subsidies en fondsen, contributies van leden en/of bijdragen in de vorm van giften of sponsoring.

Veel voorkomende rechtsvormen van non-profitorganisaties zijn de stichting en de vereniging. Wanneer de activiteiten een meer bedrijfsmatig karakter hebben komen ook de BV en NV wel voor.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]