Prognose

Betekenis: Prognose

Een prognose is de voorspelling van een te verwachten resultaat of een vermoedelijke uitkomst. Prognose is afgeleid van het Griekse woord prognosis, dat voorkennis betekent. Prognosticeren is het maken van prognoses.

Prognoses kunnen worden berekend aan de hand van de tot zover beschikbare gegevens (bij een jaarprognose: van 1 januari tot nu) en deze, indien van toepassing, te vergelijken met cijfers uit het verleden.

Bij het maken van prognoses kan rekening worden gehouden met nog geplande marketingactiviteiten, openstaande offertes en trends in de markt. Een prognose kan onder meer worden gebruikt om de financiële positie van een bedrijf in te kunnen schatten. Dit kan zowel een momentopname van een lopend bedrijf zijn, of bij de start van een nieuw bedrijf in de vorm van een bedrijfsplan.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]