A/B-test

Betekenis: A/B-test

Ook wel: multivariate testing of split testing

Een A/B-test is een testmethode op de effectiviteit van twee mogelijkheden te meten. Het wordt onder meer toegepast binnen websites en reclame-uitingen. De gebruikers of ontvangers worden verdeeld in twee gelijke groepen, die elk een eigen variatie getoond krijgen.

Door voor beide groepen de effectiviteit te meten (bijvoorbeeld het conversiepercentage) en te vergelijken kan worden vastgesteld welk concept het beste ingezet kan worden. Meer informatie over het gebruik en de effectiviteit van verschillende varianten kan worden verkregen met behulp van event tracking.

Behalve voor websites wordt a/b-testen ook veel toegepast bij nieuwsbrieven en andere vormen van direct marketing.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]