DESTEP analyse

Betekenis: DESTEP analyse

Ook wel: PEST analyse

De DESTEP analyse is een marketingmodel dat wordt toegepast om de macro omgeving van een organisatie in kaart te brengen. De letters DESTEP staan dan ook voor de factoren waarop deze analyse zich richt. Bij deze analyse wordt de focus immers gelegd op de demografische-, economische-, sociaal-culturele-, technologische-, ecologische- en politiek-juridische omgevingsfactoren. Hoewel deze omgevingsfactoren een organisatie “slechts” op een indirecte manier beïnvloeden, is het wel belangrijk om hierin inzicht te hebben. Deze factoren vormen immers de kansen en bedreigingen van buitenaf. Hierdoor zijn deze factoren dan ook zeker wel van groot belang voor het succes van een organisatie.

De DESTEP analyse wordt vormgegeven door de focus te leggen en onderzoek te doen naar de onderstaande externe omgevingsfactoren.

  • Demografische omgevingsfactoren hebben betrekking op zaken zoals de samenstelling van de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan factoren als de groei, het geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau en de omvang van deze groep mensen.
  • Economische factoren hebben betrekking op zaken zoals de koopkracht, het werkloosheidscijfer, het gemiddeld besteedbaar inkomen en de inflatie. Bij deze economische factoren is het niet alleen van belang dat er gekeken wordt naar de huidige situatie maar dat er ook rekening gehouden wordt met de verwachte veranderingen op dit gebied.
  • Sociaal-culturele factoren hebben betrekking op zaken zoals de levensstijl van de doelgroep, het gedrag van deze groep mensen, de normen en waarden die er heersen, de geloofsovertuigingen en het social media gebruik.
  • Technologische factoren hebben betrekking op zaken zoals de technologische ontwikkelingen, de digitalisering van de maatschappij, trends en innovaties. Ook bij deze factoren is het van belang om mede te kijken naar de verwachte technologische ontwikkelingen.
  • Ecologische factoren hebben betrekking op zaken zoals de invloeden van het milieu, de natuur, het klimaat, het weer en de afvalverwerking.
  • Politiek juridische factoren hebben betrekking op zaken zoals de wetgeving, privacyregels, belastingtarieven, in- en export rechten en/of politieke invloeden.

Toepassing van de DESTEP analyse

Deze bovenstaande onderverdeling van de kansen en bedreigingen vormen de basis van een SWOT analyse en de confrontatiematrix. Het geheel van deze drie onderzoeken bieden een inzicht op welke gebieden nog winst voor een bedrijf te halen is en wat de belemmerende factoren hierin zijn. Dit inzicht kan de basis vormen voor het vormgeven van een korte- of langere termijn strategie. Het is uiteraard wel van groot belang dat er betrouwbare bronnen worden geraadpleegd om de DESTEP analyse vorm te geven om het gebruik van aannames te voorkomen.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency