ABCD Analyse

Betekenis: ABCD Analyse

De ABCD analyse is een onderzoek naar de externe bedrijfsomgeving in combinatie met de meso omgeving waarin een organisatie actief is. De externe bedrijfsomgeving bestaat uit diverse factoren waarop het bedrijf geen invloed kan uitoefenen. De meso omgeving is een term waarmee de bedrijfstak (of de markt) waarin de organisatie actief is mee wordt aangegeven. Hierbij kan gedacht worden aan leveranciers, afnemers, concurrentie en andere belangengroepen. Dit zijn factoren waarop een organisatie alleen slechts op een indirecte manier invloed kan uitoefenen. De letters ABCD staan dan ook voor respectievelijk Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentieanalyse en Distributieanalyse.

Doelstelling van het uitvoeren van een ABCD analyse

Het uitvoeren van een ABCD analyse is van groot belang omdat hiermee de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak in beeld kan worden gebracht. De analyse geeft dan ook inzicht in de belangrijkste kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van de organisatie. Een ABCD analyse geeft direct input aan de SWOT analyse en kan indirect bijdragen aan de strategische beslissingen die genomen moeten worden.

Een ABCD analyse heeft betrekking op de volgende factoren:

  • De afnemers analyse heeft betrekking op verschillende segmenten. Bij deze analyse worden zowel de invloeden van fabrikanten, handelaars als consumenten onder de loep genomen. Hierbij kan er een verdeling worden gemaakt op basis van geografische criteria, sociaaleconomische criteria, demografische criteria en gebruiksintensiteit. De afnemers analyse is een belangrijk criterium om de behoeften van een doelgroep in kaart te brengen en op basis hiervan een afgestemde marketingmix vorm te geven.
  • De bedrijfstakanalyse heeft betrekking op meerdere aspecten te weten: de macro omgevingsanalyse, het onderzoek naar de algemene marktfactoren en de concurrentieanalyse. Voor de macro omgevingsanalyse kan een DESTEP onderzoek worden toegepast. Hierbij is het van belang om voornamelijk de focus te leggen op de toekomstige factoren die van invloed kunnen zijn op de organisatie. De analyse van de algemene marktfactoren sluit hierbij aan. Hierbij wordt er immers een beeld geschetst van de potentie/aantrekkelijkheid van de bedrijfstak met het oog op marktontwikkeling en eventuele trends. De concurrentieanalyse die toegepast wordt binnen de bedrijfstakanalyse richt zich primair op de aanwezigheid van concurrentie zonder hierbij inhoudelijk te kijken naar de onderscheidende factoren.
  • De concurrentie analyse die separaat wordt uitgevoerd binnen een ABCD analyse richt zich wel op de onderscheidende factoren van de concurrenten. Hierbij worden factoren zoals het aanbod, de doelstellingen en de strategieën van de voornaamste concurrenten in kaart gebracht.
  • De distributie analyse zicht zich op de kansen en bedreigingen binnen het distributiekanaal waarvan gebruik wordt gemaakt. Naast de distributiewijze worden factoren als de distributiefunctie (dus de waarde creatie), de distributievormen en de onderlinge verhoudingen binnen het distributiekanaal in beeld gebracht.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency