Brancheorganisatie

Betekenis: Brancheorganisatie

Ook wel: branchevereniging

Een brancheorganisatie is een organisatie waarin verschillende spelers die binnen dezelfde branche actief zijn hun krachten bundelen. De rechtsvorm van een brancheorganisatie is meestal een vereniging of een stichting.

Brancheorganisaties kunnen op verschillende manieren de belangen van leden behartigen. Bijvoorbeeld door te lobbyen bij de politiek en door deel te nemen aan CAO-onderhandelingen. Ook kan worden gedacht aan het doen van onderzoek en het organiseren van bijeenkomsten en trainingen gericht op kennisverbetering, innovatie en het versterken van contacten binnen de sector.

Een branchevereniging kan ook individuele belangen dienen. Bijvoorbeeld in de vorm van collectieve inkoop, juridisch advies, bemiddeling bij geschillen, het uitgeven van een vaktijdschrift en het aanbieden van een certificering.

Door de aansluiting bij een brancheorganisatie ondersteunen leden de activiteiten van de organisatie. Ook kan de verbindtenis worden gebruikt in de communicatie naar buiten toe, bijvoorbeeld om te benadrukken dat het bedrijf waarde hecht aan kennis, innovatie en extra zekerheden voor de klant.

Voorbeelden van brancheorganisatie uit de marketingsector zijn IAB en BVA.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]