Commissariaat voor de Media

Betekenis: Commissariaat voor de Media

Ook wel: CvdM

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is de toezichthouder voor de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), een bij wet aangestelde organisatie die onafhankelijk van een ministerie opereert. Vanuit zijn taak bevordert en waarborgt het Commissariaat de onafhankelijkheid, diversiteit en toegankelijkheid van de media en de vrijheid van informatie.

Het CvdM verzorgt vergunningen en toelatingen, toetst de naleving van regelgeving en kan waar nodig handhavend optreden, waarbij in het uiterste geval hoge boetes kunnen worden opgelegd.

De activiteiten van het Commissariaat voor de Media in het kader van de Mediawet richten zich op televisie, radio en video on demand. In de Mediawet staan onder meer regels waaraan publieke, regionale en lokale omroepen zich aan dienen te houden, onder andere op het gebied van reclame. De wet regelt tevens de financiering van publieke omroepen, de toelating van omroepverenigingen tot het omroepbestel (NPO), benodigde vergunningen voor commerciële mediabedrijven en de beschikbaarheid van uitzendingen van belangrijke evenementen op het gebied van sport en cultuur via de open netten

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]