Accorderen

Betekenis: Accorderen

Accorderen betekent akkoord geven of overeenstemmen.

Over het algemeen in de context van het ondertekenen van een overeenkomst of de goedkeuring van een verzoek. De accordering is het formele akkoord van een beslissingsbevoegde waarop sprake is van een go.

Accorderen kan ook slaan op het goedkeuren van een factuur voor betaling (ook wel ordonnancering of betaalbaarstelling).

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]