BVA

Betekenis: BVA

Ook wel: bond van adverteerders

BVA (voluit: BVA bond van adverteerders) is de branchevereniging voor adverteerders in Nederland.

BVA is de vergetenwoordiger en belangenhartiger van Nederlandse adverteerders. De bond bestaat sinds 1919 en werd opgericht vanwege ontevredenheid over de duidelijkheid van oplagegevens en hoge tarieven.

De kerntaken van BVA zijn het bevorderen van de vrijheid om te communiceren van merken en producten, waarbij gestreefd wordt naar zo veel mogelijk zelfregulerinng, het ondersteunen van leden, onder meer door het aanbieden van advies, cijfers en vakinformatie en het faciliteren van kennisuitwisseling tussen de leden.

De BVA onderhoudt contacten met de Nederlandse en Europese overheid en is betrokken bij diverse organisaties en initiatieven rondom communicatie en reclame. Zo reikt BVA samen met VEA en Adfo Groep jaarlijks de Efie Awards voor effectieve marketingcommunicatie uit.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]