Alinea

Betekenis: Alinea

Ook wel: paragraaf

Een alinea of paragraaf is een onderdeel van een tekst, bestaande uit één of meerdere zinnen, en is te herkennen aan het feit dat deze begint en eindigt op een eigen regel. Het verdelen van een tekst in alinea’s helpt om de tekst beter leesbaar te maken. Zinnen die inhoudelijk bij elkaar horen worden gevolgd door een rustpunt (een regelovergang), waarna de tekst verder gaat.

Behalve door een regelovergang kunnen alinea’s ook worden gescheiden door witregels en tussenkopjes. Vooral wanneer een tekst gelezen zal worden van een beeldscherm is het gebruik van witregels en tussenkopjes aan te bevelen.

Veel teksten zijn zo opgebouwd dat de belangrijkste informatie steeds in de eerste en de laatste zin van de alinea staat. In de eerste zin wordt iets aangesneden, in de laatste zin wordt een punt gemaakt of conclusie getrokken. Deze alinea is hiervan een goed voorbeeld. Eventuele tussenliggende zinnen bevatten in dit geval details die de eerste en laatste zin ondersteunen en aan elkaar koppelen. Zou je steeds alleen de eerste en laatste zin lezen, dan komt de boodschap toch over.

Een doorsnee alinea bevat drie tot vijf zinnen. Alinea’s in digitale documenten zijn vaak wat korter dan alinea’s in bijvoorbeeld boeken.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]