Rate card

Betekenis: Rate card

Ook wel: media pack

Een rate card is een overzicht van de tarieven om te adverteren op een website, in een krant of tijdschrift of ander medium. De rate card biedt een overzicht van de aangeboden inventory en de bijbehorende tarieven op basis van positie, grootte en frequentie.

Ter ondersteuning van het advertentieaanbod wordt doorgaans informatie verstrekt over het bereik van de website en demografische informatie over de lezers cq. bezoekers.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]