HIPPO

Betekenis: HIPPO

Ook wel: highest paid person’s opinion

De afkorting HIPPO staat voor Highest Paid Person’s Opinion.

In veel organisaties hebben medewerkers met het beste salaris en de meeste autoriteit het laatste woord. Vaak letterlijk en niet alleen dat zij de meeste verantwoordelijkheid dragen. Niet zelden denken directeuren en managers het beter te weten dan collega’s in lagere functies en zijn zij geneigd zich te laten leiden door hun eigen mening, ook wanneer andere medewerkers meer kennis hebben binnen een bepaald vakgebied.

Behalve dat de aanwezigheid van een nijlpaard in de organisatie demotiverend kan werken voor een team bestaat de kans dat belangrijke beslissingen worden genomen zonder ruimte te bieden aan waardevolle ideeën of argumenten van anderen.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]