Reclameblok

Betekenis: Reclameblok

Ook wel: commercial break

Een reclameblok is een onderbreking van de reguliere programmering op radio of televisie, bestemd voor het uitzenden van reclamespots. Deze commercial break kan tussen twee programma’s in zitten, of een programma tijdelijk onderbreken. In principe worden alleen bij commerciële zenders programma’s onderbroken voor reclame.

Reclameblokken bestaan vrijwel altijd uit meerdere commercials. De lengte kan sterk uiteenlopen, van een halve minuut tot soms wel vijf minuten. Vaak zijn de blokken op primte time, wanneer de hoogste kijkcijfers worden gehaald, het langst.

Het onderscheid tussen radio- en televisiereclame tijdens reclameblokken en tijdens programma’s wordt aangeduid met de termen spot en non-spot.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]